Blog

εγκυμοσύνηΔιάκριση λόγω εγκυμοσύνης
 • Ελληνικά
 • English
 • Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης

  Αφορμή για το παρών άρθρο έδωσε η πρόσφατη συνομιλία που είχα με έγκυο γυναίκα  σχετικά με τους προβληματισμούς της για τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και τη διαδικασία των συνεντεύξεων ενόσω είναι έγκυος. Κατέληξε ότι θα περιμένει μετά τη γέννηση του παιδιού της να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο λόγος;

  Γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η μεταχείριση και αντιμετώπιση που θα έχει όταν αντιληφθούν κατά τη συνέντευξη ότι είναι έγκυος θα είναι αρνητική και δεν θέλει να βιώσει τέτοια εμπειρία. Συνήθως η συζήτηση αφορά το ζήτημα της διάκρισης της μητρότητας όταν μια γυναίκα είναι ήδη εργαζόμενη σε κάποια εργασία και τα δικαιώματα που έχει πριν και μετά την γέννηση του παιδιού της.

  Τι συμβαίνει όμως όταν μια γυναίκα υποψήφια για τη θέση μιας εργασίας είναι έγκυος; Μπορεί να θεωρηθεί ως διάκριση η μη πρόσληψη της;

  Η απάντηση είναι ναι όπως θα δούμε πιο κάτω.

  Nομοθεσία

  Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (ο “Νόμος “) ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [1]

  “Διάκριση λόγω φύλου σημαίνει:
  κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης …καθώς και και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, αλλά μη περιλαμβανομένων των θετικών δράσεων, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων, λόγω φύλου, αποτελεί διάκριση λόγω φύλου·
  “Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, απαγορευμένης οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου- (α) Ως προς την πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας, μόνιμη ή προσωρινή ή έκτακτη, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή μερικής, συνεχούς ή μη, απασχολήσεως, και σε όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας” (Άρθρο 8 (1) του Νόμου).

  Mε λίγα λόγια απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάκριση γυναίκας κατά το στάδιο της πρόσβασης σε απασχόληση της ή θέση εργασίας η οποία οφείλεται στο ότι είναι έγκυος. [2]

  Τι άλλο αφορά η ίση μεταχείριση;

  Η ίση μεταχείριση πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο περιεχόμενο, τη διατύπωση ή και την εφαρμογή διατάξεων ή όρων ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή συμφωνιών πάσης φύσεως, προκηρύξεων ή αγγελιών, σχετικών με την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης απασχολήσεως ή εργασίας αλλά και στους όρους και συνθήκες εκτελέσεώς της.

  Η ίση μεταχείριση πρέπει να αντικατοπτρίζεται επίσης στο σύστημα και στα κριτήρια αξιολογήσεως ή/και προαγωγής των εργαζομένων, τα ωράρια απασχολήσεως και άλλα.

  Παράβαση της ίσης μεταχείρισης

  Η εκ προθέσεως παράβαση των πιο πάνω διατάξεων τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €6,834 ή με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή και με τις δύο ποινές, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.

  Σε επόμενο άρθρο θα συζητήσουμε περαιτέρω τη νομολογία και σχετικές διεθνείς συμβάσεις οι οποίες δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.  

  [1] με την “Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 και για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 19 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης”

  [2] Άρθρο 11 του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002

  Illustration by Luci Gutierrez

  Website | + posts

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

  Back To Top

  Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

  Social