Ιούλιος 2021

Ιούλιος

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους Ο τίτλος της ανάρτησης αυτής ενδεχομένως να προδίδει ότι το κείμενο που θα ακολουθήσει αναφέρεται σε κάποιο άνδρα που σκότωσε τη νυν σύντροφο του, (Carolain  Crouch, Γαρυφαλλιά Ψαράκου, Σοφία Ζήνωνος)  πρώην σύντροφο του ή και ά

Σημειώνουμε 49 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μερικά από τα θύματα που δεν κατάφεραν να αποτινάξουν από μέσα τους τα στίγματα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής είναι αυτά που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και βιασμό. Τα εγκλήματα αυτά του πολέμου έχουν α

Όπως αναφέραμε εδώ τηλεοπτικές διαφημίσεις παρουσιάζουν συχνά τη γυναίκα και τον άνδρα με στεροτυπικό τρόπο, προάγοντας το σεξισμό  με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανισότητα των δύο φύλων. Αναφέραμε επίσης την αρμόδια αρχή για την υποβολή παραπόνου όταν θίγεται κάποιος

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στον ξεχασμένο για πολλούς Νόμο, τον περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά µε τα Δικαιώµατα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (51(I)/2016) (ο «Νόµος για τα Δικαιώµατα των Θυµάτων»). Φυσικό

Έχουμε ήδη αναφέρει (εδώ) τι θεωρείται στερεότυπο και προκατάληψη με βάση το φύλο και παραδείγματα ως προς το πως αυτό επηρεάζει την απονομή δικαιοσύνης. Αναφερθήκαμε επίσης σε απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας αναφερθήκαμε στο ζήτημα  πρόσληψης υποψήφιας γυναίκας εγκυμονούσας για θέση εργασίας και στο τι προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία.  Το ζήτημα αυτό φαίνεται δεν είναι κάτι καινούριο καθώς  έχει ήδη απασχολήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social