Δεκέμβριος 2021

Δεκέμβριος

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταστεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τις ζωές μας ωστόσο καθημερινά αντικρίζουμε νέα παραδείγματα του πως αυτή υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. To διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ως ένα πιο ασφαλές πεδίο του δράστη και μια εύκολη πρόσβαση του προς τ

Αρκετοί όταν ακούνε τη φράση “βία κατά των γυναικών” σκέφτονται τη σωματική ή τη λεκτική βία όταν αυτή διαπράττεται πίσω από κλειστές πόρτες (ορισμένοι ούτε καν τη ψυχολογική ή οικονομική) και σίγουρα όχι τη βία που διαπράττεται από πρόσωπο που κρύβεται πίσω από μαι ο

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social