Άρθρα SFTW

Άρθρα SFTW

Co-author / editing by admin-FTW Η έμφυλη ανισότητα αποτέλεσε σημαντική διάσταση ανισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίτευξη της ισότητας του φύλου στον ακαδημαϊκό χώρο αποτελεί ένα συνεχή αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ο δρόμος για

To μέλλον αφορά τη ψηφιακή ενδυνάμωση των οικονομιών και του κόσμου. Παράλληλα, αυτό που αποκαλείται η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή Βιομηχανία 4.0) διαταράσσει τα συστήματα διακυβέρνησης, βιομηχανιών και της αγοράς εργασίας καθώς τα κυβερνο-φυσικά συστήματα εξαπλώνοντ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social