εργασία

εργασία

Σε συνέχεια του σχετικού μας άρθρου για την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (πατήστε εδώ)  φαίνεται να βρίσκεται η τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου η οποία δημοσιεύτηκε στις 5/5/2021,

Στην ανάρτηση μας για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας αναλύσαμε τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002, Ν.205(Ι)/2002 (ο “Νόμος“) και ποια είνα

Πού υποβάλλουμε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας; Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνου ( δες http://www.eif.gov.cy/mlsi/dl/genderequality.nsf/wherecanisubmit_el/wherecanisubmit_el?opendocument ). Σ

A. Τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση; Σύμφωνα με την πληρέστερη στα χρονικά ανασκόπηση για τη βία κατά της γυναίκας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του 2014 η αντίληψη σχετικά με το τι συνιστά «σεξουαλική παρενόχληση» διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι αποκλίσεις στο υποκειμενικό νόημα

Είναι σημαντικό τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες να γνωρίζουν τους νόμους στους οποίους πρέπει να ανατρέξουν ως προς το ζήτημα της ίσης αμοιβής. Έτσι γνωρίζει κανείς τα δικαιώματα του, τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ενώ και εργοδότες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με

Ίση Αμοιβή – Nομοθετική ρύθμιση Όπως αναφέρουμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας κατά κανόνα η ίση αμοιβή διασφαλίζεται από το Νόμο του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας του 2002, Ν. 177(I)/2002, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύετ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social