FAQ Page – FTW Dictionary

FAQ Page – FTW Dictionary

βία στην οικογένεια

οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας από άλλο μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει και τη βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ελευθερίας του.

[άρθρο 3 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου του 2000 (119(I)/2000)]

βία κατά της γυναίκας

σημαίνει πράξη, παράλειψη ή σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ή συμπεριφορά με την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο θύμα και περιλαμβάνει σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική και κάθε άλλης μορφής βία ή πόνο έναντι γυναίκας, κάθε απειλή για τέτοια πράξη, καθώς και εξαναγκασμό ή αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτά διενεργούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο

[άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

βία κατά της γυναίκας

σημαίνει πράξη, παράλειψη ή σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ή συμπεριφορά με την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο θύμα και περιλαμβάνει σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική και κάθε άλλης μορφής βία ή πόνο έναντι γυναίκας, κάθε απειλή για τέτοια πράξη, καθώς και εξαναγκασμό ή αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτά διενεργούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο

[άρθρο 2 του του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

βία με βάση το φύλο

βία ασκούμενη κατά γυναίκας, λόγω του φύλου της ή βία που επηρεάζει δυσανάλογα τη γυναίκα

[άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

διαθεματικότητα

Ο όρος αυτός αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη, την κατανόηση και την αντιμετώπιση των τρόπων με τους οποίους το φύλο , η εθνικότητα, ο γενετήσιος προσανατολισμός, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, η θρησκεία, η εξωτερική εμφάνιση, το βάρος, η αναπηρία διασταυρώνονται μεταξύ τους δημιουργώντας μια μοναδική κοινωνική ταυτότητα η οποία είναι δυναμική και επηρεάζει την κοινωνία.  Για παράδειγμα
η εμπειρία μιας μαύρης γυναίκας στο Cape Town είναι ποιοτικά διαφορετική από εκείνη μιας λευκής ή ιθαγενής γυναίκας στην ίδια τοποθεσία. Ομοίως, η
η εμπειρία του να είσαι λεσβία, ηλικιωμένη, ανάπηρη, φτωχή,
και/ή οποιοσδήποτε αριθμός άλλων ταυτοτήτων,
είναι μοναδικές και ξεχωριστές ταυτότητες και εμπειρίες.

Θεωρία που εισήγαγε η Kimberle Crenshawn το 1989

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας Φύλου

ενδοοικογενειακή βία

(α) πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά προσώπου που προκαλεί βλάβη σε μέλος της οικογένειάς του και περιλαμβάνει βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος και τον περιορισμό της ελευθερίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου,
(β) επιπρόσθετα των προβλεπόμενων στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμο αδικημάτων, αδίκημα βίας κατά γυναίκας όταν αυτό διαπράττεται εναντίον προσώπου από μέλος της οικογένειας του, είτε διαμένει είτε διέμενε με αυτό στο παρελθόν, ανεξαρτήτως του κατά πόσο μοιράζεται ή έχει μοιρασθεί την ίδια στέγη με το θύμα

[άρθρο 2 περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

θύμα βίας και ενδοοικογενειακής βίας

(α) πρόσωπο σχετικά με το οποίο αρχίζει ή υφίσταται εν εξελίξει διαδικασία σε σχέση με αδίκημα βίας κατά γυναίκας, το οποίο υπέστη ζημιά, περιλαμβανομένης της σωματικής, της ψυχικής ή της συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημιάς που προκλήθηκε άμεσα από τέτοιο αδίκημα·

 

(β) μέλος της οικογένειας προσώπου, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε άμεσα από αξιόποινη πράξη και το οποίο έχει υποστεί ζημία εξαιτίας του θανάτου του εν λόγω προσώπου,

και περιλαμβάνει γυναίκα,άντρα και παιδί*

*θύμα θεωρείται πρόσωπο ανεξαρτήτως του εντοπισμού, της σύλληψης, της δίωξης ή της καταδίκης του προσώπου που διέπραξε το αδίκημα και ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση μεταξύ του θύματος και του προσώπου αυτού

[άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

θύμα παρενόχλησης (harassment) και παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking)

πρόσωπο σε βάρος του οποίου:

(α) διαπράχθηκε προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή/και
(β) κατ’ ισχυρισμόν διαπράχθηκε προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο ποινικό αδίκημα, είτε αυτό βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης από την Αστυνομία ή/και από ποινικό ανακριτή, είτε εκκρεμεί η εκδίκαση αυτού ενώπιον δικαστηρίου

[άρθρο 2 του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021 (Ν. 114(Ι)/2021)]

οικονομική βία

είναι το αδίκημα όπου σύζυγος ή σύντροφος γυναίκας οικονομικά εξαρτώμενης από αυτόν, ο οποίος της αποστερεί τα αναγκαία προς το ζην οικονομικά μέσα περιλαμβανομένης της διατροφής, της ιατρικής περίθαλψης, του ιματισμού και της στέγης, με σκοπό να της προκαλέσει σωματική ή/και ψυχολογική βλάβη ή/και με σκοπό να την εξαναγκάσει να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή/και απερίσκεπτα, αδιαφορώντας εάν θα της προκαλέσει σωματική ή ψυχολογική βλάβη 

[Άρθρο 8 του Μέρους ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

παρενόχληση

η πρόκληση ανησυχίας ή αγωνίας σε άλλο πρόσωπο

[άρθρο 2 του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021 (Ν. 114(Ι)/2021)]

παρενόχληση στην απασχόληση & επαγγελματική εκπαίδευση

ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο ενός προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον

[άρθρο 2 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 (Ν. 205(Ι)/2002)]

σεξουαλική παρενόχληση

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση

[άρθρο 2 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 (Ν. 205(Ι)/2002)]

ανεπιθύμητη από τη γυναίκα συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως η οποία εκφράζεται με λόγια ή με πράξεις και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας, ιδιαίτερα όταν μέσω αυτής της συμπεριφοράς, το εν λόγω πρόσωπο δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό, υποβαθμιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό κλίμα προς τη γυναίκα αυτή 

[ άρθρο 7 του Μέρους ΙΙ του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021]

gaslighting

«gaslighting» είναι η απόπειρα χειραγώγησης κάποιας/-ου με στόχο να αμφισβητηθεί η ορθότητα της σκέψης της/του
Ο όρος προέρχεται από το βρετανικό θεατρικό έργο «Gas Light» του Patrick Hamilton το 1938, όπου ένας σύζυγος προσπαθεί να τρελάνει τη σύζυγό του μέσα από διάφορες τεχνικές, με αποτέλεσμα να την οδηγήσει στο να αμφισβητήσει η ίδια τη λογική της. Πρόκειται για μια ύπουλη μορφή ψυχολογικής κακοποίησης, η οποία οδηγεί στο θύμα να αμφιβάλλει για τα συναισθήματα και τη λογική του.
Σύμφωνα με την Paige L. Sweet (2019)[1] ωστόσο, το gaslighting είναι πρωτίστως κοινωνιολογικό παρά ψυχολογικό φαινόμενο και ως κοινωνικό φαινόμενο έχει έμφυλη διάσταση. Εχει ως βάση τις έμφυλες ανισορροπίες εξουσίας που υπάρχουν στις στενές σχέσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο τις οποίες και επιδεινώνει.
Το gaslighting έχει έμφυλη διάσταση λόγω της συσχέτισης της θηλυκότητας με τον παραλογισμό, γεγονός που καθιστά τις γυναίκες πιο ευάλωτες σε αυτή τη μορφή κακοποίησης.

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social