άρθρο 6 της ΕΣΔΑ Tag

Posts tagged "άρθρο 6 της ΕΣΔΑ"

Στην Κύπρο η νομική αρωγή σε πολιτική υπόθεση μεταξύ ιδιώτων δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως πολιτική διαδικασία για την οποία προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης νομικής αρωγής. Επομένως ένα θύμα βίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης το οποίο δημοσιεύει αυτό που υπέσ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social