έμφυλα στερεότυπα Tag

Posts tagged "έμφυλα στερεότυπα"

Έχουμε ήδη αναφέρει (εδώ) τι θεωρείται στερεότυπο και προκατάληψη με βάση το φύλο και παραδείγματα ως προς το πως αυτό επηρεάζει την απονομή δικαιοσύνης. Αναφερθήκαμε επίσης σε απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών

Τα έμφυλα στερεότυπα και οι διακρίσεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές κοινωνίες παρά την θέσπιση νομοθεσιών και πολιτικών που καθιερώθηκαν για τον τερματισμό τους. Τι συμβαίνει όμως όταν παρατηρείται η έκφραση έμφυλων στερεότυπων από τα ίδια τα Δικ

Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις και τα στερεότυπα που προβάλλονται σε αυτές είναι γεγονός. Το άρθρο αυτό επιδιώκει να ενημερώσει σχετικά με την απαγόρευση προβολής περιεχομένου σε διαφήμιση όταν το περιεχόμενο υποβαθμίζει άτομο ή εισάγει / προάγει διακρίσεις με βάση το φύλο.

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social