ίση αμοιβή Tag

Posts tagged "ίση αμοιβή"

Είναι σημαντικό τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες να γνωρίζουν τους νόμους στους οποίους πρέπει να ανατρέξουν ως προς το ζήτημα της ίσης αμοιβής. Έτσι γνωρίζει κανείς τα δικαιώματα του, τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ενώ και εργοδότες διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με

Ίση Αμοιβή – Nομοθετική ρύθμιση Όπως αναφέρουμε σε προηγούμενη ανάρτηση μας κατά κανόνα η ίση αμοιβή διασφαλίζεται από το Νόμο του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας του 2002, Ν. 177(I)/2002, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύετ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social