δευτερογενής θυματοποίηση Tag

Posts tagged "δευτερογενής θυματοποίηση"

Τελευταία ακούμε τον όρο ‘revenge porn’ = ‘εκδικητική πορνογραφία’ σε μια προσπάθεια περιγραφής της αυξητικής τάσης αρσενικών πρώην συντρόφων να διαβιβάζουν προσωπικές, εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση των πρώην συντρόφων τους.  Ο ορισμός ‘εκ

«τα θύµατα της εγκληµατικότητας θα πρέπει να προστατεύονται από δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, από εκφοβισµό και από αντεκδικήσεις, να λαµβάνουν κατάλληλη υποστήριξη η οποία να διευκολύνει την αποκατάστασή τους και να έχουν επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσί

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social