δευτερογενής θυματοποίηση Tag

Posts tagged "δευτερογενής θυματοποίηση"

Women are too often blamed for creating sexual images of themselves – nude selfies – or for ‘allowing’ intimate images to be taken. This ‘shame punishment’ is fuelled by the sexual double standard and risks inhibiting women’s sexual expression. Women must be free to express themselves sexually in whatever way they choose – including taking […]

«τα θύµατα της εγκληµατικότητας θα πρέπει να προστατεύονται από δευτερογενή και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, από εκφοβισµό και από αντεκδικήσεις, να λαµβάνουν κατάλληλη υποστήριξη η οποία να διευκολύνει την αποκατάστασή τους και να έχουν επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσί

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social