Δικαίωση γυναικών σεξουαλικής παρενόχλησης Tag

Posts tagged "Δικαίωση γυναικών σεξουαλικής παρενόχλησης"

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε το ζήτημα καταχώρησης αγωγής για δυσφήμιση εναντίον θυμάτων που καταγγέλουν δημοσίως το πρόσωπο που τα παρενοχλεί ή και κακοποιεί.  Στο παρών, θα αναφερθούμε σε δύο αποφάσεις Δικαστηρίων στο εξωτερικό που δικαιώνουν γυναίκες θύματα π

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social