εγκλήματα πολέμου Tag

Posts tagged "εγκλήματα πολέμου"

Σημειώνουμε 49 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μερικά από τα θύματα που δεν κατάφεραν να αποτινάξουν από μέσα τους τα στίγματα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής είναι αυτά που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και βιασμό. Τα εγκλήματα αυτά του πολέμου έχουν α

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social