εμπιστοσύνη Tag

Posts tagged "εμπιστοσύνη"

Στην ανάρτηση μας για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας αναλύσαμε τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002, Ν.205(Ι)/2002 (ο “Νόμος“) και ποια είνα

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social