Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Tag

Posts tagged "Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"

Σημειώνουμε 47 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τις συνέπειες αυτής να επηρεάζουν τις ζωές μας είτε άμεσα είτε έμμεσα, άλλους λιγότερο και άλλους εντονότερα. Μερικά από τα θύματα που δεν κατάφεραν να αποτινάξουν από μέσα τους τα στίγματα της βάρβαρης τουρκικής

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social