Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13/ΕΕ (για Οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας και συναφείς επικοινωνίες) Tag

Posts tagged "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13/ΕΕ (για Οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας και συναφείς επικοινωνίες)"

Όπως αναφέραμε εδώ τηλεοπτικές διαφημίσεις παρουσιάζουν συχνά τη γυναίκα και τον άνδρα με στεροτυπικό τρόπο, προάγοντας το σεξισμό  με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανισότητα των δύο φύλων. Αναφέραμε επίσης την αρμόδια αρχή για την υποβολή παραπόνου όταν θίγεται κάποιος

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social