ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Tag

Posts tagged "ευρωπαϊκό κοινοβούλιο"

To μέλλον αφορά τη ψηφιακή ενδυνάμωση των οικονομιών και του κόσμου. Παράλληλα, αυτό που αποκαλείται η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή Βιομηχανία 4.0) διαταράσσει τα συστήματα διακυβέρνησης, βιομηχανιών και της αγοράς εργασίας καθώς τα κυβερνο-φυσικά συστήματα εξαπλώνοντ

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταστεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τις ζωές μας ωστόσο καθημερινά αντικρίζουμε νέα παραδείγματα του πως αυτή υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. To διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ως ένα πιο ασφαλές πεδίο του δράστη και μια εύκολη πρόσβαση του προς τ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social