Καναδάς Tag

Posts tagged "Καναδάς"

Έχουμε ήδη αναφέρει (εδώ) τι θεωρείται στερεότυπο και προκατάληψη με βάση το φύλο και παραδείγματα ως προς το πως αυτό επηρεάζει την απονομή δικαιοσύνης. Αναφερθήκαμε επίσης σε απόφαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social