κυπριακός νόμος Tag

Posts tagged "κυπριακός νόμος"

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε την έννοια της παρενοχλητικής παρακολούθησης ενώ αναφέραμε και στατιστικά που υπάρχουν αναφορικά με το αδίκημα αυτό. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε συνοπτικά στις πρόνοιες της πρόσφατης Κυπριακής νομοθεσίας για την παρενόχληση και πιο

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στον ξεχασμένο για πολλούς Νόμο, τον περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά µε τα Δικαιώµατα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (51(I)/2016) (ο «Νόµος για τα Δικαιώµατα των Θυµάτων»). Φυσικό

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social