λίβελος Tag

Posts tagged "λίβελος"

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε το ζήτημα καταχώρησης αγωγής για δυσφήμιση εναντίον θυμάτων που καταγγέλουν δημοσίως το πρόσωπο που τα παρενοχλεί ή και κακοποιεί.  Στο παρών, θα αναφερθούμε σε δύο αποφάσεις Δικαστηρίων στο εξωτερικό που δικαιώνουν γυναίκες θύματα π

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social