ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021 Tag

Posts tagged "ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2021"

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταστεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τις ζωές μας ωστόσο καθημερινά αντικρίζουμε νέα παραδείγματα του πως αυτή υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. To διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ως ένα πιο ασφαλές πεδίο του δράστη και μια εύκολη πρόσβαση του προς τ

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε την έννοια της παρενοχλητικής παρακολούθησης ενώ αναφέραμε και στατιστικά που υπάρχουν αναφορικά με το αδίκημα αυτό. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε συνοπτικά στις πρόνοιες της πρόσφατης Κυπριακής νομοθεσίας για την παρενόχληση και πιο

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social