παράνομη συμπεριφορά Tag

Posts tagged "παράνομη συμπεριφορά"

 H παρενόχληση (harassment) και η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) καταγράφονται ως αδίκημα για πρώτη φορά στην Κύπρο μέσω της θέσπισης ειδικής νομοθεσίας  του “περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021 [(Ν.114(Ι)/2021)]”. Στο παρόν άρθρ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social