παρενόχληση Tag

Posts tagged "παρενόχληση"

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναλύσαμε την έννοια της παρενοχλητικής παρακολούθησης ενώ αναφέραμε και στατιστικά που υπάρχουν αναφορικά με το αδίκημα αυτό. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε συνοπτικά στις πρόνοιες της πρόσφατης Κυπριακής νομοθεσίας για την παρενόχληση και πιο

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social