πρώην σύντροφος Tag

Posts tagged "πρώην σύντροφος"

Τελευταία ακούμε τον όρο ‘revenge porn’ = ‘εκδικητική πορνογραφία’ σε μια προσπάθεια περιγραφής της αυξητικής τάσης αρσενικών πρώην συντρόφων να διαβιβάζουν προσωπικές, εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση των πρώην συντρόφων τους.  Ο ορισμός ‘εκ

Τα έμφυλα στερεότυπα και οι διακρίσεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές κοινωνίες παρά την θέσπιση νομοθεσιών και πολιτικών που καθιερώθηκαν για τον τερματισμό τους. Τι συμβαίνει όμως όταν παρατηρείται η έκφραση έμφυλων στερεότυπων από τα ίδια τα Δικ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social