πρώην σύντροφος Tag

Posts tagged "πρώην σύντροφος"

Women are too often blamed for creating sexual images of themselves – nude selfies – or for ‘allowing’ intimate images to be taken. This ‘shame punishment’ is fuelled by the sexual double standard and risks inhibiting women’s sexual expression. Women must be free to express themselves sexually in whatever way they choose – including taking […]

Τα έμφυλα στερεότυπα και οι διακρίσεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλές κοινωνίες παρά την θέσπιση νομοθεσιών και πολιτικών που καθιερώθηκαν για τον τερματισμό τους. Τι συμβαίνει όμως όταν παρατηρείται η έκφραση έμφυλων στερεότυπων από τα ίδια τα Δικ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social