τροποποίηση νόμου ίσης μεταχείρισης Tag

Posts tagged "τροποποίηση νόμου ίσης μεταχείρισης"

Σε συνέχεια του σχετικού μας άρθρου για την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (πατήστε εδώ)  φαίνεται να βρίσκεται η τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου η οποία δημοσιεύτηκε στις 5/5/2021,

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social