υλικό σεξουαλικού περιεχομένου Tag

Posts tagged "υλικό σεξουαλικού περιεχομένου"

Τελευταία ακούμε τον όρο ‘revenge porn’ = ‘εκδικητική πορνογραφία’ σε μια προσπάθεια περιγραφής της αυξητικής τάσης αρσενικών πρώην συντρόφων να διαβιβάζουν προσωπικές, εικόνες ή βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση των πρώην συντρόφων τους.  Ο ορισμός ‘εκ

Back To Top

Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως προς την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και για μια ζωή ελεύθερη από κάθε είδους βία

Social